Informatie

Vanaf 2019 heb ik géén contract met de zorgverzekeraars. U krijgt een rekening van de behandeling(en). Deze rekening kunt u zelf indienen bij uw eigen zorgverzekeraar. De vergoeding die u daarvoor ontvangt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De tarieven van 2019 zijn aangegeven in mijn behandelruimte.

Fysiotherapeutisch onderzoek, afspraken over het behandelingstraject en het verslag van de behandelingen worden door mij in een elektronisch dossier vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw elektronisch patiëntendossier.

In opdracht van de gezamenlijke zorgverzekeraars is een onderzoek naar patiënttevredenheid gevraagd. Via een onafhankelijke partij Qualizorg wordt u na afloop van de behandelingen een vragenlijst van Fysio Prestatie Monitor toegestuurd, waarbij u gevraagd wordt naar de kwaliteit van mijn geleverde zorgverlening. Het invullen van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Het invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Over 2018 kreeg mijn praktijk het certificaat van ‘Praktijk met Zorg’ toegekend met als beoordelingscijfer een 9,1. Dit was geheel gebaseerd op basis van de ervaringen van mijn eigen patiënten! Ik was en ben nog heel trots op deze waardering.

Ik ben aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De klachtenregeling van het KNGF is bij mij van toepassing. Ik ben BIG-geregistreerd en ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor fysiotherapie èn voor manuele lymfedrainagetherapie.

KvK-nummer: 51106523
BIG-registratienummer: 9033434404

 

Afspraak maken

Van Deynen Fysiotherapeut en manuele lymfedrainagetherapeut.
Vanuit mijn jarenlange ervaring en na het volgen van talloze studies en cursussen kan ik u vanuit meerdere invalshoeken behandelen.

Telefonisch zoveel mogelijk bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 6.00 – 20.00 uur, vrijdags van 6.00 – 18.00 uur.

Binnen deze tijden wordt altijd gezocht naar een voor u geschikt tijdstip voor behandeling. In dringende situaties kan er ook buiten deze tijden en in het weekend behandeld worden. Buiten de behandeling in de praktijk bestaat uiteraard de mogelijkheid om u thuis te laten behandelen. Dit geldt alleen als u om medische redenen niet in de praktijk kunt komen.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoek ik u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht.

« Terug

Contact

Voor meer informatie en/of het maken van een
afspraak kunt u bellen met 0513 - 62 88 95.

Fysio Prestatie Monitor