Informatie

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Als u verzekerd bent voor fysiotherapie, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Als u niet of te weinig bent verzekerd, wordt de rekening naar u opgestuurd. Dan gelden de tarieven zoals die zijn aangegeven in mijn behandelruimte.

Fysiotherapeutisch onderzoek, afspraken over het behandelingstraject en het verslag van de behandelingen worden door mij in een elektronisch dossier vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw elektronisch patiëntendossier.

In opdracht van de gezamenlijke zorgverzekeraars is een onderzoek naar patiënttevredenheid gevraagd. Via een onafhankelijke partij Qualizorg wordt u na afloop van de behandelingen een vragenlijst van Fysio Prestatie Monitor toegestuurd, waarbij u gevraagd wordt naar de kwaliteit van mijn geleverde zorgverlening. Het invullen van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Het invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Over 2014 kreeg mijn praktijk het certificaat van ‘Praktijk met Zorg’ toegekend met als beoordelingscijfer een 9,3. Dit was geheel gebaseerd op basis van de ervaringen van mijn eigen patiënten! Ik was en ben nog heel trots op deze waardering.

Ik ben aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De klachtenregeling van het KNGF is bij mij van toepassing. Ik ben BIG-geregistreerd en ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor fysiotherapie èn voor manuele lymfedrainagetherapie.

KvK-nummer: 51106523

« Terug

Contact

Voor meer informatie en/of het maken van een
afspraak kunt u bellen met 0513 - 62 88 95.

Fysio Prestatie Monitor